Maskintillverkaren Ponsse har finansierat en kalender med lättklädda kvinnor som tillverkas av deras tyska återförsäljare. – Vi tar kraftfullt avstånd från Ponsses sätt att marknadsföra sig, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog.

Det är inte första gången Ponsses tyska återförsäljare har gett ut en kalender av detta slag. Men i år blev reaktionerna många och kraftfulla från framför allt den svenska skogsbranschen, där föreningen NYKS (Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen) var först med att uppmärksamma den sexistiska kalendern.

– Sveriges skogsnäring jobbar med att förändra bilden av skogsbruket och att få fler kvinnor att välja skogliga yrken. En sådan här kalender känns både nedvärderande och väldigt omodern och går emot allt vi strävar efter för att kunna få till en mer jämställd skogsbransch, säger Jonas Mårtensson.

Attitydförändring

Efter att Ponsses ledning i Sverige fått flera reaktioner rapporterade de vidare till ledningen i Finland. Där togs beslutet att kassera alla kalendrar och den ska inte heller produceras i framtiden.

– Det är bra att Ponsse reagerar, men de borde ha satt stopp för kalendern för flera år sedan. De behöver se över i stort hur och i vilka sammanhang deras varumärke används. Vi kommer att föra en dialog med dem och med andra maskintillverkare för att se att våra värderingar och synen på allas lika värde stämmer överens. Tills vidare har vi även skjutit upp alla planerade studiebesök hos maskintillverkare, säger Magnus Bergman, skogsteknisk chef vid SCA Skog, och fortsätter:

– Vi jobbar aktivt med att få fler kvinnliga maskinförare. Men det behövs en attitydförändring både i branschen och hos maskintillverkarna. Det visar inte bara den här kalendern utan även den rapport som gjordes efter SkogsNolia i somras.

Mer att göra

I samband med SkogsNolia gjorde Skogslänet Västerbotten och Nolia en jämställdhetsanalys av mässan för att se hur inkluderande och jämställt evenemanget och dess utställare var.

– Att göra SkogsNolia mer jämställt är en del i Skogslänet Västerbottens arbete med att skapa en mer jämställd skogssektor, säger Birgitta Boström, SCAs skogsförvaltare i Västerbotten och engagerad i Skogslänet.

Jämställdhetsanalysen visade att många utställare skötte sig bra, men mannen är fortfarande norm. Och när det kom till maskintillverkarna så blev detta än mer tydligt.

– Maskinsäljarna var uteslutande män, medan kvinnorna serverade mat och dryck. En tillverkare hade kvinnliga dansare som presenterade maskinerna, genom att sjunga och dansa klädda i korta kjolar. Vår undersökning visade att även bemötandet av kvinnliga besökare skilde sig avsevärt mot manliga besökare i framför allt maskintillverkarnas montrar. När en man och en kvinna tillsammans besökte maskintillverkarna montrar tilltalades mannen, men inte kvinnan, berättar Birgitta Boström och fortsätter:

– Analysen visar att det finns mycket att göra för att få en mer jämställd skogsbransch där kvinnor och män bemöts på samma sätt. Vi behöver lämna gamla förlegade synsätt och tillsammans arbeta för en skogsnäring som inkluderar alla. Om vi ska kunna utvecklas och vara en framtidsbransch måste det till stora förändringar.

Alla reagera och agera

För att göra SCA och skogsnäringen mer jämställd och motverka händelser som Ponsses kalender behövs ett stort engagemang från alla inblandade.

– Vi är tacksamma om alla våra medarbetare och samarbetspartners hjälper till och reagerar på felaktiga ageranden, symboler eller liknande saker som riskerar att bidra till att kränka kvinnor och män, vare sig de arbetar hos oss eller om det gäller skogsbranschen i stort. Vi måste alla våga säga ifrån och agera, avslutar Jonas Mårtensson.

Publicerad 2019-11-08