Skogsindustrins lastbilstransporter ska bli fossilfria. Nu kraftsamlar SCA tillsammans med flera tunga aktörer i ett gemensamt projekt.

Det tvååriga forskningsprojektet går under namnet ”Accelererad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn” och har i uppdrag att påskynda innovationer för att nå klimatmålet nollutsläpp från transporter till 2045. Projektet ska föreslå nya system och kombinationer av tekniker som bör prövas i konkreta demonstrationsprojekt.

– I dag står skogsnäringen för cirka 25 procent av godstransporterna med lastbil i Sverige. För att de här transporterna ska bli fossilfria behövs en mångfald av innovation där elektrifiering är en mycket viktig pusselbit, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Självkörande fordon

I projektet ska man även analysera betydelsen av utvecklingen mot självkörande fordon och hur detta relaterar till valet av ny fossilfri transportlösning. Projektet kommer  att genomföra en förstudie för elektriska respektive elektriska och  autonoma transporter. Ett av företagen som deltar i projektet är det svenska start-upföretaget Einride, som arbetar för en hållbar omställning av lastbilstransporter och som har utvecklat timmer Pod, en automatiserad och elektrifierad lastbil.

SCA kommer att förse projektet med uppslag på transportrutter där elbilar skulle kunna vara ett alternativ, liksom grunddata och lokala förutsättningar för analys av transportalternativ. Sedan är det upp till SCA att implementera tekniken då förstudien är klar.

– Vi kommer primärt att titta på våra rundvedsflöden från avlägg i skogen och de terminaler som ligger i industriernas närområde, samt titta på flödet av skogliga biprodukter från sågverken till mottagande industri, säger Mikael Sundelin, som är SCAs projektledare, och fortsätter:

– Utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010, enligt de uppsatta klimatmålen. Både alternativa bränslen, ny teknik och effektiviseringar behöver kombineras för att skogstransporterna som sker på våra vägar ska kunna nå klimatmålen.

Projektet är ett delprojekt inom Triple F (Fossil Free Freight) som finansieras av Trafikverket. Projektet leds av Stockholm Environment Institute (SEI). Förutom SCA deltar även BillerudKorsnäs, Södra och Sveaskog liksom Skogforsk och företaget Einride.

Bilden visar Einrides T-log, en eldriven och självkörande timmerbil.
Foto: Einride, pressbild

Publicerad 2019-11-26