Svenska ProjektAkademin har utsett Ingela Ekebro till årets projektledare efter den framgångsrika utbyggnaden av Östrands massafabrik.

Utbyggnaden av Östrands massafabrik i Timrå var ett åtta-miljarders projekt som bestod av totalt 13 delprojekt, varav 9 för själva anläggningen och 4 för marknad, kvalitet, vedförsörjning och verksamhetstillstånd. Projektledningsgruppen bestod av ca 150 personer varav ca 45 från SCA. Ingela var ytterst ansvarig från förstudien, som startade 2014, till genomfört och uppstart 2018. Projektet lyckades leverera på tidplan, inom budget, utan allvarliga olyckor och uppstartskurvan följs.


Ingela Ekebro.

Utmaningarna för att lyckas var att på en begränsad yta bygga en ny fabrik utan störa pågående produktion, så logistik och säkerhet var väldigt viktiga aspekter. Det lades stor vikt vid att sätta målfokus och bygga teamet. Spelregler togs fram för hur ett lyckat resultat skulle säkras, som även leverantörerna fick skriva på. Ledarutbildning genomfördes för samtliga delprojektledare, funktionsansvariga och processingenjörer. Tack vare gott samarbete med fabriksorganisationen stördes driften minimalt. Stor möda lades på standardiserade rutiner och processer för t.ex. tidplaner, beställningar, kostnadsuppföljning och prognos för att bli bättre på att styra i farten.

– Jag är oerhört glad och stolt över att bli uppmärksammad på detta sätt. Inte bara för egen del utan för hela mitt team, alla i fabriken, i övriga SCA och alla leverantörer och entreprenörer som bidragit till ett fantastiskt resultat. Det här är en lagsport. Det var verkligen inte lätt alla dagar men vi orkade och lyckades för att vi skapade en kultur där vi hjälptes åt. Tack alla! Det här gjorde vi bra, säger Ingela Ekebro.

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets projektledare

Se en filmad intervju med Ingela Ekebro och tävlingsarrangören.

.

Publicerad 2019-11-18