Arbetet inom forskningssamarbetet Treesearch går vidare och ett viktigt steg ar att är att flera nya och nygamla utbildningar nu finns tillgängliga.

Flera av dem är uppskattade utbildningar som tidigare funnits inom den skogsindustriella forskarskolan FPIRC. Det finns även några utbildningar som tidigare har erbjudits genom Wallenberg Wood Science Center, men som nu alltså är möjliga att gå för Treesearch-deltagare.

För att fler inom de medverkande skogsindustrikoncernerna ska få tillgång till utbildningarna finns det också möjligheter. Medarbetare inom de deltagande organisationerna kan söka för att bli associerade, därmed får de tillgång till utbildningarna. Alla som är intresserade kan även följa forskningsarbeten inom Treesearch via webbplatsen treesearch.se. Där finns exempelvis filmer från disputationer av Treesearch-doktorander.

SCAs initierade utvecklingsprojekt
Som en av Treesearch huvudmän har SCA möjlighet att initiera och medverka i utvecklingsprojekt inom Treesearch. Även här händer det saker. I juni började Göksu Cinar Ciftci en tjänst som postdoc inom Treesearch. Göksu ska under två år arbeta med modifiering av cellulosafibrer, ett projekt som leds av Kent Malmgren från SCA R&D Centre och Lars Wågberg från KTH. Målet med projektet är att utveckla fibrer med ett så kallat handtag. Fibrer som utifrån papperets slutegenskaper enkelt ska kunna modifieras i pappersbruket till de rätta egenskaperna. Det kan exempelvis röra hög våtstyrka, hög absorptionsförmåga eller vattenspridande förmåga.

 

Göksu Cinar Ciftci.                     Lars Wågberg.                        

Kent Malmgren.

Läs mer på Treesearchs webbplats. Där går det att se både aktuella kurser och filmade disputationer från doktorsavhandlingarna.

Mer om forskningssamarbetet på Treesearch webbplats:

Tidigare filmade disputationer på Tresearch.se

Treesearch kalendarium med kommande kurser och webbsända disputationer

Kontakt för SCAs deltagande: Jerker Jäder, chef R&D Centre 

Publicerad 2019-09-11