Ett 60-tal flodpärlmusslor har förstörts i SCAs mångfaldspark Tjäderberget i Västerbotten. SCA har polisanmält händelsen eftersom flodpärlmusslan är starkt hotad och fridlyst och det är ett artskyddsbrott enligt Miljöbalken att skada dem.

Det var vid ett besök i Tjäderberget som Ulf Hallin, SCAs naturvårdsspecialist i Västerbotten, upptäckte de förstörda flodpärlmusslorna.

Flodpärlmusslor finns inte på den plats där jag hittade de tomma och förstörda skalen, utan troligen har de plockats vid någon bäck i närheten, av allt att döma av bärplockare. Vi vet inte i dagsläget vad som har hänt, men det finns tecken som tyder på att flodpärlmusslorna kan ha ätits upp, säger Ulf Hallin.

Händelsen är polisanmäld eftersom det är ett artskyddsbrott enligt Miljöbalken att skada flodpärlmusslan. Flodpärlmusslor växer mycket långsamt, har svårt att fortplanta sig och har höga krav på sin livsmiljön. Flodpärlmusslor är skyddade i svenska vatten.

Det är en mycket allvarlig händelse. Flodpärlmusslan är fridlyst och klassas som starkt hotad i den svenska rödlistan. Man får inte plocka dem, flytta på dem eller på något annat sätt påverka deras livsmiljö. Jag har varit i kontakt med Länsstyrelsen i Västerbotten för att informera dem om händelsen, så att de snabbt kan försöka sprida information till bäruppköpare och bärplockare och andra som rör sig i skogen, säger Ulf och avslutar:

­Jag har även informerat det bäruppköpningsföretag som har kontor i området. De såg väldigt allvarligt på det som har inträffat och skulle ta kontakt med sina bärplockare för att informera om att det är olagligt att plocka dessa musslor.

Foto:Ulf Hallin

 

Publicerad 2019-09-13