I slutet av juli genomförde SCA naturvårdsbränningar på två mindre områden i Härjedalen för att gynna den hotade och sällsynta mosippan. Nu har mer än 300 frön av mosippa satts ut för att förhoppningsvis få blomman att öka i antal.

Mosippan (Pulsatilla vernalis) är fridlyst och räknas som starkt hotad i den svenska rödlistan*. I Jämtland och Medelpad växer den bara på några få ställen, varav några växtplatser ligger på SCAs mark.

Mosippan har stora, klocklika blommor som är vita inuti och rödrosa utanpå och den växer på sandiga marker, särskilt i öppen hedtallskog och på ljunghedar. Den kräver påverkad mark för att kunna växa, och helst ska skogen brinna med jämna mellanrum för att den ska föröka sig och trivas.

– Mosippan har blivit sällsynt eftersom skogarna inte brinner så ofta numera. Dessutom ärskogarna tätare och har ett tjockare lager av mossa och humus, förklarar Tomas Rydkvist som arbetar med bland annat naturvårdsbränningar åt SCA.

Skapa gynnsamma förhållanden

– Genom att försiktigt bränna bort konkurrande vegetation skapade vi ytor med mineraljord som ska hjälpa mosippan att nyetablera sig. På ett av det brända områdena finns många mosippor, men inga som blommar. Det andra området är en vägkant där det finns många mosippeplantor som dock har fått stor konkurrens av annan vegetation. Där röjde vi ifjol och med årets bränning har förutsättningarna blivit mycket mer gynnsamma, säger Tomas.

Så frön

Mosippan är en så kallad ÅGP-art som omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram som har fastställts av Naturvårdsverket. Det övergripande målet för mosippa är att den ska kunna klassificeras som livskraftig och inte längre vara rödlistad.

– SCA har ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen i Jämtland där vi med deras tillstånd samlade in 50 procent av fröproduktionen tidigare i sommar för att sedan kunna sätta ut fröna på lämpliga ställen inom samma område. Nu har vi satt ut 300 frön på de brända ytorna och förhoppningen är att vi ska få fler mosippor. Det blir spännande att följa utvecklingen, avslutar Tomas.

Bodil Carlsson vid Länsstyrelsen i Jämtland sår mosippefrön i preparerade ytor. 

Foto: Tomas Rydkvist

*Rödlistan är en sammanställning av arters status (utdöenderisk). Den svenska rödlistan tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. 

 

Publicerad 2019-08-14