Under tisdagen den 16 juli 2019 inträffade ett utsläpp av råsåpa till Alnösundet från SCA Östrand. Såpan är en restprodukt vid sulfatmassatillverkning och i form av en klibbig trögflytande massa.

Såpan är inte miljöfarlig och bryts på sikt ned. Den är dock på grund av klibbighet besvärlig att ta bort. SCA har tillsammans med samarbetspartners påbörjat saneringen av såpan. Inför det arbetet har även räddningstjänsten med flera inspekterat utsläppet.

Om du har påverkats av utsläppet och eventuellt fått din strand nerkletad av såpan går det bra att ta kontakta SCA Östrand: Catarina Ljungberg, miljöchef Östrands massafabrik, tfn: 060-16 43 56, e-post: catarina.ljungberg@sca.com

Publicerad 2019-07-17