Skogsbilvägar kan byggas av aska från SCAs industrier Aska från SCAs industrier kan användas för att bygga bra skogsbilvägar. Det visar en försöksstudie som SCA och Skogforsk har genomfört. – Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och att kunna återanvända aska till våra vägar är ett ännu steg för att integrera skogen med industrin, säger Tomas Johansson vid SCA Skog.

Varje år bygger SCA ca 100 mil skogsbilvägar. Samtidigt uppstår det tusentals ton flygaska som en restprodukt från SCAs industrier i samband med att de använder skogsråvara som grenar och toppar till energi.

– Det är viktigt att använda askan där den gör störst nytta. Vi vet att den fungerar mycket bra för att göra landbyggnad, för det har vi prövat på både Östrand och Tunadal, säger Tomas och fortsätter:

– Det har även gjorts enstaka försök att använda aska i skogsbilvägar, med bra resultat. Men vi kände att vi ville få ännu mer fakta och verkligen ta reda på hur produktionen för att använda aska i ett vägbygge skulle kunna fungera. Vilken metod är bäst, hur ska man hantera askan, vad kostar det och hur blir vägens kvalitet?

Hitta den optimala metoden

Skogforsk fick i uppdrag av SCA att göra en detaljerad studie. Förra sommaren byggde man två testvägar i Medelpad för att pröva olika metoder att använda askan.

– Vi blandade aska med grus på olika sätt med hjälp av olika typer av maskiner och byggde sedan vägavsnitt med blandningarna. Dessutom gjorde vi en vanlig väg för att ha en referensväg, berättar Mikael Bergqvist från Skogforsk.

Skogforsk gjorde löpande mätningar av vägarnas bärighet och kvalitet. De gjorde även en tidsstudie för att se vilken metod som vara mest effektiv och satte upp en kostnadskalkyl.

– Det handlar ju om att hitta den mest optimala metoden för att få ut askan till skogen, blanda den med grus, lägga ut den på vägen, vattna vägen, hyvla och packa ihop den för att skapa en bra väg, förklarar Tomas.

I slutet av maj i år var det dags för Skogforsk och SCA att presentera resultaten och därför arrangerade man en exkursion för andra skogsbolag, Trafikverket och sådana som har intresse av skogsbilvägar.

– Intresset var stort och vi hade många deltagare, vilket var roligt, säger Tomas. De resultat vår studie visar ska ju vara till hjälp för andra som också bygger vägar. Jag är väldigt nöjd med studien. Nu vet vi betydligt mer och det vi kan se är att aska ger mycket hårdare vägar än vad vi hade trott.

Mycket bra bärighet

Studien visar att aska överlag ofta ger hårdare vägar med mycket bra bärighet, jämfört med en vanlig skogsbilväg. Men det är viktigt att blanda askan på bästa sätt och att man sedan får vattnet att gå igenom vägen så att askan härdar. Eftersom askan dammar mycket är det också viktigt att hantera den rätt. Den måste lagras torrt och täckas över så den inte utsätts för vatten innan vägbygget.

Studien visar att det är väldigt viktigt att få till rätt recept på ask- och grusblandningen.
– Det verkar som att en färdig blandning av aska och grus som läggs ut på vägen är det bästa sättet och mest hanterbart, samtidigt som vi får en bra kvalitet på vägen.

Alla aspekter

Eftersom aska ger vägar med bra bärighet så är den mest intressant att använda till vägar som ska nyttjas året runt, fungera som huvudleder och som utsätts för mycket transporter.

– Varje vägprojekt är unik och det är viktigt att väga in alla aspekter i ett vägbygge. Det är t ex dyrare att bygga askvägar jämfört med vanliga skogsbilvägar, men eftersom askan ger vägar med bra bärighet så kan vi kanske slippa en hel del underhållsarbete som ju också kostar mycket, säger Tomas.

Nu kommer SCA att ha extra kontroll på försöksvägarna för att se hur de förändras med tiden och
påverkas av t ex vädret och transporter.
– Vägarna klarade årets tjällossning mycket bra liksom de transporter som skedde då. Men det blir intressant att följa dem över en längre tid, säger Tomas och avslutar:

– Nu är det upp till SCAs ledning att besluta om hur vi går vidare med detta. Kanske behövs det mer studier och försök eller så börjar vi prova att använda aska i fler vägar. Vi får se framöver.

Bilder:
Överst: Skogsbilvägar skulle kunna byggas med aska från SCAs industrier, visar en försöksstudie.
Mitten: SCAs och Skogforsks askvägsexkursion lockade mpnga deltagare.
Nederst: Askan gör skogsbilvägen mycket hård. Här försöker Mikael Bergqvist, Skogforsk, och Tomas Johansson, SCA, hugga upp ett hål.

Foto: Per-Anders Sjöquist och Misan Lindqvist.

Publicerad 2019-06-05