SCA är en engagerad part i arbetet med att rädda den hotade ortolansparven som trivs på hyggen. Genom att gräva större gropar på hyggen där man vet att sparven finns hoppas man att den ska få lättare att hitta mat.

I höstas gjorde SCAs naturvårdsspecialister tillsammans med länsstyrelser och några ornitologer några skogsbesök i Sundsvallstrakten där man observerat ortolansparven. Målet var att hitta tänkbara åtgärder som ska hjälpa sparven att ha gott om mat till ungarna och på det sättet gynna den.

Skydd och mat

En idé som man kom på var att prova att gräva stora mineraljordsfläckar på en kvarts kvadratmeter vardera så att det kommer upp bar jord. Ortolansparven verkar nämligen trivas på alla typer av hyggen där markskiktet har blivit stört av t ex markberedning, eftersom de kräver öppen jord i ett skyddat läge för att lätt hitta markinsekter åt sina ungar. Men efter fem, sex år har hygget börja växa igen och då måste ortolansparven hitta ett nytt område med skydd för boet och gott om mat. Genom att gräva fläckar där man vänder upp mineraljorden kan man "förlänga livet" på lokalen ytterligare några år, så att sparven har tillgång till föda.

– Det är sådana fläckar som vi nu har grävt vid Fäbodtjärn i Indal, med hjälp av grävmaskin, berättar Tomas Rydkvist, SCAs naturvårdsspecialist i Medelpad.

Lyckad grävning

Grävningen genomfördes av entreprenör BGT i Liden och grävmaskinist var Adam Gustavsson.
Vid det mindre hygget blev det cirka 40- 50 gropar. Man provade bland annat både att gräva bort stubbar, vilket visade sig vara ett mycket bra sätt att skapa en stor mineralfläck, och gjorde vanliga mineraljordsfläckar på hygget. Längs vägen vid ett större hygge gjorde ca 2x3 m stora fläckar med ca 3 meter luckor längs hela diket.

– Grävningen blev mycket lyckad. Nu hoppas vi att de ortolansparvar som lever i det här området ska få det lättare att hitta mat åt sina ungar, säger Tomas. Vi kommer även att gräva på några andra områden där vi vet att det finns ortolansparvar.

Åtgärden kommer att följas upp under säsongen för att se om ortolansparven utnyttjar groparna för att hitta föda.

Mer om ortolansparven

Ortolansparven häckar främst i jordbrukslandskapet, men i takt med att jordbruket har förändrats har sparven minskat i antal. De senaste decennierna har en allt större andel av ortolansparvarna i Sverige funnits på hyggen i Norrland, ofta på sådana som är markberedda.

Sedan 2017 ingår ortolansparven i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram (ÅGP), ett arbete som koordineras av Länsstyrelsen i Örebro län. I dag har ortolansparven en status klassad som sårbar, men visionen är att den ska ha gynnsam bevarandestatus. Det långsiktiga målet med åtgärdsprogrammet är att ortolansparvspopulationen ska öka i antal i de regioner den finns i dag.

Läs mer om vårt engagemang för ortolansparven  här

Foto: Tomas Rydkvist

Publicerad 2019-05-06