SCA och BirdLife Medelpad har inlett ett samarbete för att tillsamman gynna fågellivet i Medelpad. SCA bidrar med åtgärder i olika miljöer, medan Bird Life Medelpad ska bistå med inventeringar samt ökad kunskap om fåglar.

Samarbetsavtalet mellan SCA och Bird Life Medelpad (Medelpads ornitologiska förening, MOF) sträcker sig över tre år, med start nu i vår.

– Det är jätteroligt att vi kan hjälpas åt och tillsammans berika fågellivet i Medelpad. MOF är ju en av många intressenter som berörs av vår skogsverksamhet och de kan bidra med viktig kunskap som hjälper oss i vårt arbete med naturvårdande åtgärder i skogen. Det är ju viktigt att de åtgärder vi gör är rätt och gör nytta för fåglarna, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA.

– BirdLife Medelpad ser det påbörjade samarbetet med SCA skog som mycket spännande och intressant. Medelpad består av stora marker, som ägs av SCA, och som är både art- och individrika vad gäller fåglar. Genom samarbetet hoppas vi öka intresset för fåglar samt hitta former för fågelskydd genom att utföra inventeringar och restaureringsåtgärder. Det treåriga avtalet gör att vi kan planera långsiktigt, säger Bengt Allberg, ordförande för BirdLife Medelpad.

Bengt Allberg, MOF, Tomas Rydkvist, SCA, Carina Svedin, MOF, Emelie Westin,. SCA och Anna Cabrajic, SCA. Foto: Per-Anders Sjöquist.

Restaurera och inventera

SCA kommer bland annat att restaurera två våtmarker, Nybyggarmyren och Stentjärnsmyren, i närheten av Laxsjön i nordöstra Medelpad. De här områdena har sedan länge varit dikade, vilket har påverkat fågellivet negativt. Nu ska flera träd avverkas och vattennivån ska återställas så att de torra myrarna åter blir till våtmark.

– När vattennivån stiger bildas vattenspeglar och avverkningen bidrar till att skapa öppna ytor. På så vis skapar vi livsmiljöer där vaderfåglar, som t ex grönbena, och änder, som t ex kricka, trivs. Här kommer BirdLife att hjälpa till med inventeringar före, under och efter åtgärderna för att se att vi får den effekt på fågellivet som vi vill ha, säger Anna.

SCA ska dessutom göra så kallade lövskogshuggningar på några ställen. Då avverkar man gran för att få fram lövträden, vilket gynnar många fåglar som trivs i ljusa, soliga lövskogar. Det gäller till exempel svarthätta, ärt-, trädgårds-, och grönsångare.

BirdLife Medelpad har cirka 350 fågelintresserade medlemmar, och många har goda kunskaper om fåglar och deras liv.

– MOF ska bland annat ha en fågelexkursion för SCA-anställda under maj. Sedan kan den som vill delta på deras tisdagsexkursioner under våren och sommaren och lära sig mer om fåglar och fågelskådning, säger Anna.

Vill du veta mer om BirdLife Medelpad - besök deras hemsida.

 

Publicerad 2019-05-24