På ”Den biologiska mångfaldens dag” den 22 maj genomförde SCA en naturvårdsbränning på en myrholme i östra Medelpad. Bränning är en av de viktigaste åtgärderna man kan göra för att gynna olika arter av djur och växter.

Bränningen genomfördes på en myrholme på ca 3 hektar söder om Eksjön i Timrå kommun. Myrholmen ligger mellan en myr och en sjö och hade ett bra läge för att kunna brännas. De som brände var både SCA-anställda och entreprenörer som vill lära sig mer och få erfarenhet av naturvårdsbränning.

– Det var mycket bra förhållande för bränningen eftersom skogen på myrholmen är tämligen öppen och torr, åtminstone på ytan. Myrholmen domineras av tall, men med ett påtagligt inslag av gran i en sluttning ned mot myren. Det var endast myrstackar och en del gamla tjärstubbar som glödbrann efter att brandfronten hade passerat, berättar Tomas Rydkvist, som är expert på bränningar och tidigare naturvårdsspecialist från SCA.

Gynnar många arter

Vid en naturvårdsbränning gynnas arter som lockas av allt från glöd till ved som blivit kolad av elden. En del insekter kommer redan när det brinner, medan andra kommer att trivas i det brända området längre fram.

– De första två åren efter en bränning brukar det även vara många hackspettar i farten, eftersom det finns så gott om insekter att äta för dem, säger Tomas.  Ganska snart börja även nytt liv spira i den brända marken, i form av t ex lövträd, mjölkört och hallon.

Vid en naturvårdsbränning brukar de flesta granar dö, medan tallarna klarar sig bättre tack vare sin tjocka bark och att trädkronan sitter högt upp.

– Skadade eller döda tallar är jätteviktiga för den biologiska mångfalden eftersom de är livsmiljöer för många olika arter under en oerhört lång tid, säger Tomas. Tallarna gör nytta under hundratals år, först som stående levande träd, sedan som döda stående träd och till sist som döda stammar som ligger på marken, så kallade lågor.

Säker bränning

När man ska göra en naturvårdsbränning sker allt arbete under mycket kontrollerade former med hjälp av erfaren och kunnig personal. Det viktigaste är att skapa bra och tydliga gränser för det område som ska brännas. Och det är mycket viktigt med bra väderförhållanden, för att kunna göra en lyckad och säker bränning. Man vill nämligen försöka bränna mot ett ”stängande fönster”, och med det menas att man ska rikta in sig på att tända ett område då det är på väg att bli sämre väderförhållanden.

– Och vi visste att det skulle bli regn och högre fuktighet dagarna efter den här bränningen, förklarar Tomas och fortsätter:

– Biologiska mångfaldens dag bjöd på mycket bra väder och med en hel del olika arter. På morgonen när vi riggade för en pump kom en korp och undersökte vilka vi var, de häckar förmodligen ute på en av de många små öarna i Eksjön. Både storspov, grönbena och enkelbeckasin spelade över myren och ute på sjön kunde vi höra storlom ropa och fiskmåsarna skriande. När vi vara klara med bränningen flög en tosteblåvinge längs myrkanten.

SCA genomför många naturvårdsbränningar under ett år. Enligt FSC®s regler måste vi bränna minst fem procent av föryngringsarealen vad gäller torr, frisk mark, inom en femårsperiod. 

Foto: Tomas Rydkvist

Publicerad 2019-05-29