Under namnet ”Inte en till” gör SCA en unik satsning för att minska olyckorna med timmerbilar och skapa säkrare virkestransporter. Nu ska ca 600 chaufförer och åkeriägare utbildas. – Vårt mål är att alla ska färdas tryggt och komma hem, säger Lars Nolander, logistikchef vid SCA Skog.

SCAs virkestransporter utförs med hjälp av cirka 70 åkerier och sammanlagt sysselsätter man över 500 chaufförer.  Men de senaste åren har SCAs timmertransporter varit inblandade i flera allvarliga olyckor och tillbud, vissa med dödlig utgång.

– Ingen ska skadas eller till och med dö för att vi ska få fram virke, så är det. Olyckorna fick oss att inse att vi måste ta ett krafttag och skapa en större medvetenhet och kunskap kring de risker som det innebär att arbeta i en virkeslogistikkedja, säger Lars.

Kraftfull utbildningsinsats

Tillsammans med NTF gör nu SCA en kraftfull utbildningssatsning för alla chaufförer och åkeriägare för att minska olyckorna med timmerbilar och skapa säkrare virkestransporter.

– Vi på SCA har ett starkt hållbarhetsfokus. Att skapa säkrare och tryggare virkestransporter är att värna om människorna, både de som kör timmerbilarna och de som möter dem på vägarna. På det här sättet kan vi bidra till ett mer tryggt och hållbart samhälle, säger Lars.

– Den här satsningen är en förlängning av det säkerhetsarbete vi har haft de senaste åren där vi bland annat har haft fokus på vikten av varselkläder, instruktioner för säkerhetsavstånd och riskobservationer. Nu fördjupar vi arbetet och flyttar det ännu närmare dem som faktiskt kör.

Enkät och träffar

Satsningen inleds med intervjuer med några chaufförer, åkeriägare och transportledare vid SCA för att NTF ska få en bild av transportvardagen inom SCA. Därefter kommer alla deltagare att få svara på en enkät om hur de ser på säkerhet och hur de agerar. Därefter startar utbildningsträffarna.

– NTFs utbildare kommer att åka runt hela norra Sverige och träffa chaufförer och åkeriägare i mindre grupper. Vi räknar med mellan 70 och 90 träffar totalt, fram till våren 2020. När utbildningarna är klara gör vi en uppföljande enkät.

Det stora startskottet bli i maj i år när SCA arrangerar två åkarträffar i Piteå och Sundsvall.

– Vi har redan fått positiva reaktioner från vissa åkerier, men lär få mer kommentarer när vi ses.
Jag tror många ser mycket positivt på detta, men samtidigt måste man också inse att det även kanske innebär att rannsaka sin egen ”branschkultur” – sätter man till exempel alltid på sig bältet och håller man alltid rätt hastighet, säger Lars. Jag är dock övertygad om att vi tillsammans kan göra transporterna mer säkra. Det här är ett första steg i en process som kommer ta flera år, men att det viktiga är att säkra liv genom att komma igång nu!

– Jag hoppas att det här ger ringar på vattnet och att fler transportköpare i skogsnäringen följer efter.

Mer om NTF

NTF står för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Det är en oberoende organisation som bildades 1934 och som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik.
Läs mer

Foto: Michael Engman

Publicerad 2019-04-16