Nu finns SCAs grafiska riktlinjer publicerade som en del av vår webbplats, sca.com. De digitala grafiska riktlinjerna ligger tillgängliga för alla och ska fungera som ett stöd för de av våra leverantörer och samarbetspartners som har behov av att använda dessa.

Webbplatsen för de grafiska riktlinjerna kommer att kompletteras löpande med ytterligare stöd till exempel i form av mallar till olika informationsmaterial, länkar till vår bildbank eller vår logotyp.

Webbplatsen ersätter den pdf som vi tidigare distribuerat till våra leverantörer och samarbetspartners och innehåller samma information, med undantag för att vi kompletterat med ett nytt avsnitt gällande digital utveckling. Det finns nu dokumenterat vilka riktlinjer som gäller för all vår digitala utveckling, t.ex. när det gäller olika webbplatser, intranät, appar, beräkningsfunktioner och e-tjänster.

Besök webbplatsen: https://www.sca.com/sv/visuell-identitet/

Publicerad 2019-04-10