Nu kraftsamlar skogsbranschen i ett unikt projekt för att bedriva ett skonsammare skogsbruk. Komatsu Forest, SCA och hela skogsnäringen ska tillsammans utreda möjligheten att utveckla en skonsam maskin som bland annat ska ge färre körskador i skogen.

Projektet handlar om att utveckla en ny generation skogsmaskiner för ett mer hållbart och skonsamt skogsbruk. Tanken är att få fram en maskin som med lågt marktryck ger färre körskador i skogen och bättre förarkomfort samtidigt som man kan öka produktivitetet och få ett jämnare virkesflöde till industrin sett över året. Samarbetet är unikt i sitt slag eftersom alla de stora skogsföretagen i Sverige står bakom projektet.

Viktigt projekt

– Klimatförändringarna påverkar möjligheterna att bedriva ett skonsamtskogsbruk, eftersom vi får kortare perioder av tjälad mark. Därför är det här ett av skogsbrukets viktigaste utvecklingsprojekt. Vi ser möjligheter att med gemensamma krafter bidra till en bättre miljö med mindre körskador, jämnare virkesflöde och en bättre arbetsmiljö för förarna, säger Magnus Bergman, chef för teknik- och verksamhetsutveckling vid SCA.

Det första steget i projektet består av en förstudie där man tillsammans skapar en gemensam målbild. Förstudien kommer att bestämma grunden för hur en konceptmaskin kan se ut och när en eventuell serieproduktion kan ske.

– Tillsammans med skogsföretagens gedigna kunskap i hur man bedriver skogsbruk och vårt teknikkunnande ser vi en stor potential i projektet, säger Erik Nilsson, chef för utveckling på Komatsu Forest.

– Vi har drivit på utvecklingen i flera år och deltagit i andra studier för att utveckla skonsammare teknik. Vi är jätteglada att Komatsu Forest nu tagit ledningen i den här frågan och att alla i branschen är med, avslutar Magnus.

Fakta:
Deltagare i projektet är: SCA, Holmen, Sveaskog, Norra Skogsägarna, Södra, Mellanskog, Norrskog, Bergvik Skog, Stora Enso, Billerud Korsnäs och Komatsu Forest.

Toppbilden: Projekt kallas för ”Centipede” , vilket betyder tusenfoting. Maskinen på bilden har inget med projektet att göra. Foto: Michael Engman

Publicerad 2019-02-20