Idag öppnar anmälan för företag som har ambitionen att utveckla sina innovationer och bidra till en mer hållbar framtid. Acceleratorn ger utvalda startups möjlighet att: samarbeta med specialister inom branschen, tillgång till avancerade teknikplattformar och ett värdefullt nätverk.

Programmet Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM, Processum och BizMaker med fokus på hållbara affärsidéer med inriktning mot skogen. Genom att sammanföra skog, digitalisering och entreprenörskap är syftet att tillföra nya möjligheter till fördelaktigare affärer och en grönare värld.

Årets omgång startar i maj och avslutas i november. Under programmets gång arbetar företagen tillsammans med bland annat SCA för att gemensamt uppnå uppsatta mål, affärsmodeller samt strategier för att kommersialisera och nå den internationella marknaden. Att korskoppla startups med etablerade bolag är en lyckad investering, för alla inblandade.

Företag som kan söka till programmet
Kärnan i programmet är skogen och för att kvalificera sig till programmet krävs det bland annat att företaget har som målsättning att kommersialisera sin innovation och generera ett värde relaterat till skog, skogsindustri eller skogsråvara. Det krävs också att företaget ska kunna erbjuda redan vid start en tjänst eller produkt som befinner sig nära en introduktion på marknaden. I övrigt finns kriterierna:

  • Företagets innovation ska ha tillväxtpotential och vara skalbar på internationell marknad.
  • Företaget ska kunna satsa minst 40 timmar per vecka på sin affärsutveckling inom programmet.

Se film om Forest Business Accelerator

Datum för årets antagning
6 februari-10 mars kan företag ansöka till programmet. 1-4 april genomförs intervjuer via länk. 8-11 april får företagen antagningsbesked.

Via BizMakers hemsida ansöker företag sitt intresse för programmet, där finns även mer information om programmet: https://www.bizmaker.se/forest/

Kontakt om Forest Business Accelerator: Magnus Viström, Innovation Manager, SCA, tel: 070-377 21 02, e-post: magnus.vistrom@sca.com

Publicerad 2019-02-06