Hans är ansvarig för hållbarhetsfrågor i affärsområde Skog och blir ny ordförande för Forest Stewardship Council (FSC) International.

Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Under de 25 år som gått sedan FSC grundades har de skapat ett certifieringssystem som samlar mijöorganisationer, industriföreträdare, fackföreningar, urfolk och andra intressenter till lösningsorienterad dialog kring skogsbruket. FSC mobiliserar marknadskrafter och erbjuder människor en möjlighet att skapa positiva effekter i skogen och i samhället genom sina köpbeslut. För närvarande är 200 miljoner hektar av världens skogar och fler än 35 000 företag certifierade av FSC.

Hans Djurberg, SCA. Foto: Per-Anders Sjöquist.

– Det ska bli både spännande och utmanande att ta mig an den här rollen. Jag är glad över att få representera såväl SCA som skogsnäringen i stort i dessa viktiga frågor, säger Hans Djurberg.

Hans har suttit i FSC Internationals styrelse sedan 2013 och tillträder som ordförande den 1 januari 2019 och ordförandeskapet sträcker sig över hela 2019.

Läs mer om FSC

Publicerad 2019-01-02