Den 20 januari var det 20-årsjubileum för SCA som FSC-certifierad skogsägare. Samma dag förnyades även vårt skogsbrukscertifikat som nu gäller i ytterligare fem år.

SCAs skogsbruk blev certifierat den 20 januari 1999. Då fick SCA ta emot det certifikat som visar att våra skogar sköts i enlighet med de kriterier som fastställts av FSC®, Forest Stewardship Council®. Sedan dess har vi förnyat certifikatet vart femte år: 2004, 2009, 2014 och 2019.

Certifikatet banade väg för att SCA kunde börja erbjuda FSC-märkta trävaru- och pappersprodukter och även hjälpa privata skogsägare i Sverige att certifiera sitt skogsbruk.

– Skogen är ju basen i vår verksamhet. Att certifiera oss var därför ett bra sätt att verkligen kunna visa att vi bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk, både mot myndigheter, miljöorganisationer, allmänheten och inte minst skogsägare och alla kunder som köper våra produkter, säger Ola Kårén, skogsvårdschef, och fortsätter:

– I dag är SCA Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark och ansvar och hållbarhet är något som genomsyrar hela vår verksamhet.

Jobba systematiskt

För att kunna förnya vårt FSC-certifikat måste vi klara av en omfattande revision, där revisorerna granskar att skogsbruket uppfyller varje krav i FSCs standard, utan att få någon större avvikelse eller fler än 10 mindre avvikelser.

Dessa krav gäller över hela världen, oavsett hur omfattande och detaljerad själva standarden är och oavsett hur stort skogsinnehavet är. Den svenska FSC-standarden sägs vara jämförelsevis omfattande och detaljerad och SCAs skogsinnehav tillhör de absolut största som täcks av ett och samma certifikat.

– Det är därför ingen liten sak att klara av att vara certifierad utan avbrott under 20 år! Här gör SCAs alla medarbetare som dagligen arbetar med detta en mycket viktig insats. Hemligheten ligger i att jobba systematiskt och enhetligt i både stort och smått, att jobba med uppföljningar och internrevisioner. Det viktigaste av allt är dock att viljan att göra rätt genomsyrar hela verksamheten, vilket i sin tur är högsta ledningens sak att se till, säger Magnus Bergman, chef för teknik- och verksamhetsutveckling och ansvarig för certifikatet.

Vid den omcertifieringsrevision som revisionsföretaget SGS genomförde hos SCA i Norrbotten och Västerbotten i slutet av 2018 identifierades enbart två mindre avvikelser. Det får betraktas som högsta betyg!

Foto: Michael Engman

Publicerad 2019-01-25