I nästan 20 år har den ideella hjälporganisationen Home of hope hjälpt utsatta människor i Sri Lanka. I höstas hjälpte SCA Sourcing & Logistics till när 126 sjukhussängar skeppades från Sverige till sjukhus och barnhem i Sri Lanka.

Det finns många fattiga byar i Sri Lanka och landet är hårt sargat av ett inbördeskrig som pågick i nästan 30 år. Organisationen Home of hope hjälper många människor som lever där under svåra förhållanden.
 – Vi har bland annat ett barnhem med 85 barn i staden Digana och jobbar med att hjälpa funktionshindrade i byarna runt omkring, säger Alex Perera, som driver hjälporganisationen tillsammans med sin bror.

Enorm insats
Att samla in hjälpmedel och material är en viktig del i deras arbete. För två år sedan skeppades bland annat rullstolar och kryckor från Sundsvall till Sri Lanka. SCA hjälpte till med transporten, precis som nu när tre containrar med 126 sjukhussängar och 27 sängbord skeppas dit.
– Home of Hope gör en enorm insats. Det är helt ideellt och deras insatser ger verkligen effekt – därför vill vi gärna stötta dem, säger Magnus Svensson, President SCA Sourcing & Logistics.

Bekvämare för barnen
Sängarna kommer från sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Och i Sri Lanka tas de emot med stor glädje. Ett 40-tal av sängarna kommer att användas på barnhemmet i Digana, vid avdelningen för funktionshindrade. Resten kommer att skänkas till sjukhus i fattiga områden.
– Det blir fantastiskt att få riktiga sängar på barnhemmet, de som finns där nu har vi byggt själva. Barnen kommer att få det mycket bekvämare och för personalen blir arbetet lättare när barnen får sängar som går att höja och sänka, säger Perera och tillägger att det även blir stora förbättringar för de sjukhus som får sängar till skänks.

Sängarna på plats inför lastning. Foto: Linda Snell.

 

Viktigt stöd
Den 4 oktober levererades containrarna med sängar och sängbord från SCA Logistics, terminal Sundsvall, och den 4 november nådde de Sri Lanka.

– Vi stod bland annat för lastning och lyft av containrarna och bjöd på sjöfrakt med vår containerfeeder från Tunadal till Rotterdam, säger Ellenor Nordborg, Head of logistics forwarding vid SCA Sourcing & Logistics.
Från Rotterdam gick containerna vidare till Colombo hamn i Sri Lanka med rederiet APL.
-APL är en nära översjöleverantör och de var också delaktiga i den föregående skeppningen för Home of Hope. Även lastbilsbolagen JS Frakt AB och Transport och Lagerservice AB, stöttade projektet genom att transportera sängarna från sjukhusen till terminalen, säger Ellenor.

För Home of Hope har hjälpen med transporten betytt mycket.
– Våra hjälpinsatser bygger helt på stöd från privatpersoner och företag. Vi hade aldrig lyckats genomföra detta projekt utan SCAs engagemang , så stödet är otroligt viktigt, avslutar Perera.

Läs mer om Home of Hope, kanske vill du också hjälpa till?
Gå in på: www.homeofhope.se

Publicerad 2018-12-20