Elin Olofsson, som arbetar som verksamhetsutvecklare vid SCA Skog, får priset Årets SLU-alumn 218. Hon får utmärkelsen för sitt arbete med att öka jämställdheten och motverka sexuella trakasserier i skogssektorn och inom SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Elin var en av dem som startade #slutavverkat på Instagram som blev skogssektorns del i metoo-rörelsen. – Det här priset är ett erkännande för alla som vågat berätta och för dem som kämpar i vardagen, säger Elin Olofsson.

Elin Olofsson har sedan flera år ett stort engagemang i arbetet för ökad jämställdhet och att bekämpa sexuella trakasserier i skogsnäringen. Hon menar att den machokultur som finns inom skogsindustrin är ett stort problem för branschen och att den är en grogrund för sexism och trakasserier och bidrar till utanförskap.

Det var Elin som tillsammans med några andra i skogsbranschen som skapade hashtaggen #slutavverkat på Instagram, vilket blev skogsbranschens upprop mot sexism och trakasserier.

Slutavverkat fick in över 120 berättelser om sexuella trakasserier, härskartekniker och diskriminering från anställda inom skogsbranschen, men också från studenter och anställda vid SLU. Uppropet gav så småningom stöd åt ett öppet brev riktat till SLU och hela skogsnäringen, som Elin och flera studenter vid SLU stod bakom, med krav på handling.

– Kunskap och insikt är grunden för förändring. Genom #slutavverkat har branschen på ett chockartat sätt fått upp ögonen för något som tidigare har varit osynligt. Och inom SCA Skog får vi mycket ny kunskap genom de jämställdhetsutbildningar som vi har genomfört. Det gör att vi kan se strukturer och händelser i ett nytt perspektiv, säger Elin.

Prisas som inspirerande förebild

Nu prisas Elin för sitt arbete och blir Årets SLU-alumn 2018. Utmärkelsen delas ut till en alumn som är en inspirerande förebild för studenter och medarbetare på SLU.

 – Utan Elin Olofssons insats hade inte diskussionen om lika villkor och jämställdhet varit lika levande inom universitetet som den är i dag, säger Peter Högberg, rektor vid SLU i ett pressmeddelande. Det krävs mycket mod att utmana de gamla traditioner som fortfarande präglar skogsbranschen, från bolagens styrelserum och entreprenörer till lärare och kurskamrater.

Ett erkännande
Elin själv är mycket stolt och glad över utmärkelsen.

– Det är stort! Tidigare pristagare återfinns ju i organisationer som FN och WWF. Priset är ett erkännande för såväl de som har valt att berätta om sina upplevelser som för alla de som enträget i vardagen jobbar för jämställda och inkluderande arbetsplatser i skogssektorn.

Hon efterlyser dock konkreta åtgärder i branschen

– Det är svårt att hitta någon som säger annat än att jämställdhet är en självklar rättighet i dag. Problemet är att sätta fingret på vilka konkreta åtgärder som krävs för att vi i alla led ska bli en jämställd och inkluderande bransch som är rustad för att möta framtidens utmaningar. Nu gäller det att bygga vidare på de framsteg som gjorts det gångna året, såväl övergripande strukturellt och som i vardagen, säger Elin och avslutar:

– Jag värms på djupet av de många människor som har förstått innebörden av vad #slutavverkat och #metoo handlar om: att vända ägarskapet. Från att hålla tyst, skratta med och lämna situationen till att säga ifrån, markera gränser och stå kvar.  

Elin tar emot sitt pris på SLUs Thesis Day den 29 maj 2019 och kommer då att hålla en föreläsning.

Publicerad 2018-12-04