SCA deltar i ett omfattande utvecklingsprojekt där man vill ta fram självstyrande skogsmaskiner. Målet är att underlätta för förarna som på sikt ska kunna styra skotarna från ett kontor.

Nu ger sig skogsbranschen in i utvecklingen av automatiserade arbetsuppgifter. Med projektet Auto2 vill skogsnäringen använda tekniken för att utveckla självstyrande skotare, det vill säga de maskiner som skotar fram det avverkade virket till skogsbilvägen.

Auto2 ska börja med att fokusera på att maskinerna själva ska kunna planera sin körning, ta sig fram i terrängen och se till att det finns en skyddszon runt om maskinen så att ingen kommer till skada.

– Långsiktigt är visionen självgående maskiner, men jag hoppas att vi kommer att få kortsiktiga effekter med system som underlättar för förarna att göra ett bra arbete. Det kan jämföras med självkörande bilar, än så länge sitter personen i bilen men behöver inte styra aktivt, berättar Magnus Bergman, chef för teknik- och verksamhetsutveckling vid SCA, och fortsätter:

– Självstyrning är spännande, men också ett svårt utvecklingsområde eftersom skogsmiljön är mycket komplex. En stor och viktig fråga är ju säkerhetsaspekterna eftersom avverkningsområdena inte är inhägnade. Vad händer till exempel om en människa eller ett djur kommer in inom arbetsområdet? Det är sådana saker och mycket mer som måste lösas. Men svensk skogsindustri är världsledande att jobba med utveckling av utrustning för skördare och skotare, så jag tror verkligen på det här.

Många fördelar

Projektet leds av Skogforsk och när man har klart med sensorstyrning och säkerhetssystem kommer man att titta på möjligheten att använda fjärrstyrning. I framtiden kan maskinerna komma att styras från skogskojan eller kontoret. Det finns många fördelar med ett sådant scenario, konstaterar Magnus.

– Utan en hytt blir maskinerna till exempel lättare och mer effektiva eftersom de får mer plats för virke. Dessutom får maskinföraren en betydligt bättre arbetsmiljö, där risken för t ex fallolyckor minskar radikalt. Det kan också bli enklare att rekrytera nya förare när de vet att de kan arbeta från ett kontor tillsammans med sina kollegor och slipper ensamarbetet ute i skogen.

Projektet ska pågå i tre år och det är Vinnova och skogsbranschen som står för finansineringen på 20 miljoner kronor. I samarbetet deltar flera företag och universitet.

– SCA deltar både som finansiär och så kommer vi att vara med i referensgrupp där vi kan bidra med vår kunskap och om vi kommer så långt kan vi även erbjuda testmiljöer i våra skogar, avslutar Magnus.

Foto; Michael Bergman

Publicerad 2018-12-17