SCA har gjort åtgärder för att gynna den smalsprötade bastardsvärmaren och det enda området i Norrland där den trivs. Genom att prova olika metoder hoppas man kunna öka antalet fjärilar.


Den smalsprötade bastardsvärmaren, Zygaena osterodensis, har hittat en fristad i en liten frostglänta intill E14 i Borgsjö, Ånge kommun. Gläntan omfattar ca 1 hektar och på grund av sommarfrost har skogen inte lyckats etablera sig här, utan gläntan har förblivit öppen.

– Gläntan håller dock sakta på att växa igen av bl a gräs, som sakta men säkert konkurrerar ut kråkvicker, en växt som fjärilens larver behöver för att klara sig. Dessutom minskar den vuxna fjärilens nektarkällor då blomman skogsnäva minskar i antal, förklarar Tomas Rydkvist, SCAs naturvårdsspecialist i Medelpad

Olika skötselåtgärder

I somras har SCAs naturvårdsspecialister i Jämtland och Medelpad en träff med Nils Hydén från Linköping som är den person i Sverige som kan mest om smalsprötad bastardsvärmare. Tanken var att få tips på vilka skötselåtgärder som bör göras.

– Vi fick flera förslag och gör nu olika skötselförsök på halva frostgläntan, säger Tomas.

I början av hösten slogs en fjärdedel av frostgläntan med slåtterbalk i ett försök att förbättra områdets förutsättningar. Och i oktober började man gräva mineraljordssträngar.

– Vi har grävt ett antal 20 meter långa och ca 1 meter breda mineraljordssträngar i ett orgelbundet mönster. Det ska förhoppningsvis öka förekomsten av kråkvicker, skogsnäva och andra nektarkällor. Vi har lagt strängarna så att de inte påverkar de enbuskar som växer i gläntan. Buskarna är viktiga så att fjärilarna kan få skydd när det är alltför soligt och varmt, säger Tomas.

Nästa år ska man följa upp åtgärderna för att se om gläntan fått fler smalsprötade bastardsvärmare.

Mönstret av mineraljordsträngar syns mycket bra i de drönarbilder som togs efter grävningen. Foto:Joshua Johansson.

Foto: Smalsprötad bastardsvärmare av Tomas Rydkvist.

 

Publicerad 2018-12-05