SCAs forsknings- och utvecklingsverksamhet, R&D, bedriver vid sidan av egen forskning också samarbeten med flera universitet. Nyligen var det premiär och invigning för ett nytt forskningssamarbete mellan SCA och Universität für Bodenkultur i Wien, även känt som BOKU.

Det här blir startskottet för ett spännande samarbete inom grön kemi och energi.

– Vi inom SCA har under en tid varit intresserade av ett forskningssamarbete inom det här området, säger Jerker Jäder, chef för R&D.

R&D samarbetar förutom med Mittuniversitetet även med flera andra forskningsinstitutioner i Sverige och i andra länder. När det nu är aktuellt att utveckla forskningen inom grön kemi och energi fanns behovet av avancerad kompetens inom det området. De forskningssamarbeten som finns idag kan inte helt täcka det här området.

Flera universitet har varit aktuella för samarbete, men universitetet i Wien har flera fördelar. De har kunnat erbjuda SCA mycket flexibla möjligheter att samverka, och BOKU har även mycket intressanta forskare och forskningsledare inom området. Generellt har Österrike varit duktiga på att utveckla gröna områden med koppling till industriverksamhet.

– Vårt kommande samarbete håller sig helt och hållet inom grön kemi och kommer att öka vår kunskap om hur vi kan utveckla den fortsatta användningen av biprodukterna från vår industri. Det ger samtidigt viktiga pusselbitar inför de planerade satsningarna på SCAs nya energianläggningar, säger Jerker Jäder.

Bild: Jerker Jäder tillsammans med Stefano Barbini som är verksam vid BoKu. Foto: BoKu

Publicerad 2018-11-08