E.ON kommer tillsammans med det schweiziska bolaget Credit Suisse Energie Infrastructure Partners att bygga en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar i Sverige. Anläggningarna kommer till största delen att ligga på SCAs mark, i framförallt Härnösands kommun.

Vindkraftparkerna får en installerad effekt på 475 megawatt, vilket ger energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland.

– 97 av 114 turbiner placeras på SCAs mark, vilket motsvarar ca 1,4 TWh. Detta innebär att vi närmar oss 7 TWh i säkrade vindprojekt på vår mark. Vi har med god marginal uppnått det mål vi satte 2011 på 5 TWh och siktar på 8,5 TWh 2025. SCA Vind började projektera Hästkullen och Björnlandhöjden 2011. De såldes 2012 till E.ON som nu investerar i anläggingen, vilket vi är väldigt glada över, säger Milan Kolar, chef Vindkraft

Vindkraftsparkerna ligger cirka 4 mil nordväst om Härnösand. Hästkullen och Björnlandhöjden ligger i ett skogbevuxet och kuperat område med utmärkta vindförhållanden. Byggarbetet vid de två platserna är planerat att starta 2018 och slutföras inom tre år.

Bilden visar marken där den nya vindparken kommer att ligga. Foto. E.ON.

Publicerad 2018-11-19