SCA har lämnat ett formellt klagomål på ASI och har även informerat FSC om konsekvenserna för SCA av att viktiga delar av en färsk rapport från ASI är missledande och därtill har publicerats på organisationens hemsida.

SCA har varit certifierad i enlighet med Forest Stewardship Councils (FSC©) standard för skogsskötsel sedan 1999. För att säkerställa att skogsskötseln uppfyller FSCs standard, revideras SCA av SGS, ett oberoende företag som arbetar med tredjeparts-certifiering. I augusti 2017 utvärderades SGS av ASI under en revision av SCAs skogsverksamhet.

Rapporten från ASI färdigställdes och lämnades över till SGS i juli 2018.

Olyckligtvis kan rapporten ge intrycket att SCAs skogsskötsel inte uppfyller FSCs standard när det gäller hänsyn till den samiska renskötseln i norra Sverige och användningen av det nordamerikanska trädslaget contortatall. Detta är felaktigt och missledande.

Eventuell kritik och synpunkter i rapporten ska riktas till certifieringsföretaget, SGS, inte det certifierade företaget, SCA. Eventuell kritik ska också stödjas av tydliga belägg.

SCA har lämnat ett formellt klagomål till ASI och har även informerat FSC om de konsekvenser som ASIs rapport har fått. Viktiga delar av rapporten var felaktiga och publicerades därtill på ASIs hemsida, detta trots att ASI i rapporten själva anger att den är konfidentiell.

Publicerad 2018-10-18