SCA deltar i arbetet med att rädda den hotade ortolansparven som trivs på hyggen. Under ett skogsbesök tittade SCAs naturvårdsspecialister tillsammans med länsstyrelser och några ornitologer på tänkbara åtgärder så att sparven ska trivas ännu bättre.

Träffen ägde rum i Sundsvall i slutet av september. Gruppen besökte olika hyggen där man hade observerat ortolansparven under SCAs hyggesinventering i somras. Huvudpersonen för dagen lyste dock med sin frånvaro. Den lilla slanka ortolansparven, vars sång bitvis påminner om ödessymfonin, hade nämligen redan hunnit flyga söderut för att övervintra i Afrika.

– Här satt en sjungande hane, säger Jan Lindström från Medelpads ornitologiska förening som deltog i inventeringen och pekar mot några träd mitt på hygget. Vi gick ut tidigt på morgonen för att lyssna efter sjungande hannar. Vi hittade den på nio olika ställen, vilket var ungefär vad vi hade räknat med.

– Läget är bra, även om marken har börjat växa igen, konstaterar Jan Sondell som är projektledare för Projekt ortolansparv inom SOF ‒ BirdLife Sverige.

Trivs på hyggen

Ortolansparven häckar främst i jordbrukslandskapet, men i takt med att jordbruket har förändrats har sparven minskat i antal. De senaste decennierna har en allt större andel av ortolansparvarna i Sverige funnits på hyggen i Norrland, ofta på sådana som är markberedda.

– De verkar trivas på alla typer av hyggen där markskiktet har blivit stört av t ex markberedning, eftersom de kräver öppen jord i ett skyddat läge för att lätt hitta markinsekter åt sina ungar, säger Jan Sondell. Men efter fem, sex år har hygget börja växa igen och då måste ortolansparven hitta ett nytt område med skydd för boet och gott om mat. Det är en nogräknad fågel, även om den inte kräver så stor yta, så frågan är vad vi kan göra för att hjälpa den.

Diskutera åtgärder

Alla funderar och diskuterar olika tänkbara åtgärder. Gruppen bestod av SCAs naturvårdspecialister från Medelpad, Jämtland och Ångermanland, Jan Sondell, Jan Lindström, och ansvariga för åtgärdsprogram för hotade arter vid länsstyrelserna i Örebro län, Västerbotten och Västernorrland samt inventerare vid olika ornitologiska föreningar.

– Här skulle man kunna göra markberedningsgropar på en kvarts kvadratmeter vardera så att det kommer upp bar jord, föreslår Jan Sondell. På så vis kan man "förlänga livet" på lokalen ytterligare några år. Och där borta skulle man sedan kunna avverka lite för att på så sätt skapa nya hyggen till sparven.

– Jag ska undersöka möjligheten att få hit en grävare som kan göra stråk där marktäcket grävs upp, säger Tomas Rydkvist, SCAs naturvårdsspecialist i Medelpad. Sedan får vi se hur vi kan göra med nya avverkningar.

Hoppet står till hyggen

Vid dagens slut är alla överens om att det varit en bra och givande dag. Några av SCAs skogsförvaltningar planerar att göra inventeringar under 2019 medan andra ska pröva olika åtgärder.

– Det har varit bra diskussioner summerar Jan Sondell. Hoppet står nog till hyggena om vi ska behålla en stam av ortolansparv i Sverige. Det ska bli spännande att se om SCAs åtgärder får effekt.

– Det här är en investering i biologisk mångfald, poängterar Tomas Rydkvist. Eftersom vi inte vet exakt vilka åtgärder som fungerar så får vi prova oss fram, och det är bättre än att inte göra någonting.

Öka i antal

Sedan 2017 ingår ortolansparven i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram (ÅGP), ett arbete som koordineras av Länsstyrelsen i Örebro län. I dag har ortolansparven en status klassad som sårbar, men visionen är att den ska ha gynnsam bevarandestatus. Det långsiktiga målet med åtgärdsprogrammet är att ortolansparvspopulationen ska öka i antal i de regioner den finns i dag.

– Det är jättebra att träffas så här och prata. Samarbete är ju viktigt för att vi ska lyckas med ÅGP, säger Inger Holst vid Länsstyrelsen i Örebro län. Alla kan bidra med olika saker, t ex kunskap, pengar, åtgärder och att delta i inventeringar. Framöver behöver vi även studera mer noga var ortolansparven hittar sin föda och följa upp häckningen, så det finns mer att göra!

Foto ortolansparv: Jan Lindström

Publicerad 2018-10-15