Den 9 september 2018 genomfördes val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Under ett valår talas det mycket om mer pengar till olika satsningar, inte minst inom välfärdsområdet. Strax före valet gjorde vi i SCA, genom vår VD och koncernchef Ulf Larsson, ett inlägg i samhällsdebatten kring detta. En debattartikel publicerades i Sundsvalls Tidning och här nedan finns hela artikeln.

Under ett valår talas det mycket om mer pengar till välfärden. Vi som är verksamma inom skogsnäringen skulle dock vilja att det talades mer om varifrån pengarna till välfärden kommer. Svaret är nämligen till stor del från skogen och skogsindustrin – och i Västernorrland i högre grad än i något annat län i Sverige!

Det är vi stolta över. Men för att långsiktigt säkra välfärden behöver den exportberoende skogsnäringen konkurrenskraftiga villkor.

3 800 tjänster inom välfärdssektorn i Västernorrland – så mycket räcker skatteintäkterna från sysselsatta inom skogsnäringen till. Skogsindustrierna har räknat ut hur många tjänster inom kommun och landsting som kan finansieras av skatter från direkt och indirekt sysselsatta inom skogsnäringen.

 

"Med rätt förutsättningar kan skogsnäringen både skapa lokala jobb och tillväxt i bioekonomin. Vi ser ofta en bra förståelse för detta hos de lokala politikerna, men vi önskar oss en bättre förståelse i riksdagen, säger Ulf Larsson", Vd SCA. Foto: Michael Engman

 

För även om massafabriker och pappersbruk blir allt mer effektiva sysselsätter vi många fler människor som teknikleverantörer, lastbilschaufförer, servicepersonal och så vidare.

Att skogsnäringen är en avgörande förutsättning för att ställa om till ett miljömässigt hållbart samhälle, där vi ersätter fossila råvaror med förnybara, vet de flesta idag. Men beräkningarna pekar ut den stora betydelsen också för ett socialt hållbart samhälle, det vill säga lokal välfärd och en levande landsbygd.

Förutom skatteinkomster som finansierar väldfärdsjobb skapar skogsnäringen också köpkraft som kommer frisörsalonger, bilverkstäder och andra småföretagare på orten tillgodo. Denna värdekedja börjar i skogen.

Men denna förutsättning för lokal välfärd är ingen självklarhet. Det är viktigt att stärka skogsnäringens konkurrenskraft, genom att möjliggöra kostnadseffektiva transporter bland annat genom fler vägar öppnar för 74-tons lastbilar. Än viktigare är tillgången på råvara. Mer skogsmark kan inte undantas från brukande. Vi kan utveckla naturvärdena utan att avsätta mer mark till naturreservat och liknande.

Att prata välfärd är viktigt. Men mer uppmärksamhet borde ägnas åt varifrån välfärdsfinansieringen kommer. Med rätt förutsättningar kan skogsnäringen både skapa lokala jobb och tillväxt i bioekonomin. Vi ser ofta en bra förståelse för detta hos de lokala politikerna, men vi önskar oss en bättre förståelse i riksdagen.

Beslut om skogsnäringens villkor som fattas i Stockholm, och inte minst i Bryssel, påverkar jobben och välfärden på många orter i Sverige. Därför är frågor som berör skogsnäringen i slutänden också välfärdsfrågor.

Ulf Larsson
Vd, SCA

Publicerad 2018-09-28