Innovationen rör en så kallad hydrofoberingstillsats som SCA utvecklat för att förbättra tillverkningen av vattenresistent, hydrofobt, papper. Tillsatsmedlet kan produceras på ett grönt hållbart sätt. Utvecklingsarbetet pågår fortfarande och inga beslut är fattade om det ska bli en kommersiell produkt.

Med den nya hydrofoberingstillsatsen kan det vara möjligt att helt ersätta de kommersiellt motsvarande tillsatserna i pappersproduktionen. Resultatet är en pappersprodukt med förbättrad vattenresistans och UV-stabilitet.

Ligninet som de-polymeriserats kan utvinnas från massabrukets biprodukt svartlut och resulterar i en miljömässigt mer hållbar och kostnadseffektiv hydrofoberingstillsats.

Mer om den nya produkten
Produkten är baserad på de-polymeriserat lignin och katjonisk polysackarid som blandas och tillsätts massasuspensionen innehållande aluminiumsalt i den våta delen av pappersproduktionen. Utvecklingsarbetet har varit ett samarbete mellan SCA R&D Centre och Kraftlinerverksamheten.

Publicerad 2018-09-14