Nu startar Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige där man testar en ny metod för att hitta och registrera områden med höga naturvärden. SCA deltar som markägare och ställer upp med erfarna inventerare.

Inventeringen sker med en ny, utvecklad metod som har arbetats fram av Skogsstyrelsen i samarbete med representanter från skogsnäringen.

Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har varit ifrågasatt och våren 2017 pausade myndigheten all inventering där. Anledningen till stoppet var bland annat att bedömningarna ansågs allt för osäkra. Metodiken för inventeringarna var nämligen utformad utifrån förhållanden i södra och mellersta Sverige, där skogen har brukats under en lång tid och det därför är lättare att urskilja biotopernas gränser. Norrut finns det en större andel gammal skog som har varit brukad, men inte kalavverkad, vilket gör biotopgränserna mer flytande. Svårigheterna att avgränsa vissa biotoper har gjort att stora områden hamnade i en gråzon och att inventeringsresultatet inte blivit tillräckligt förutsägbart och kvalitetssäkrat.

Utvärdera metoden

Under hösten ska Skogsstyrelsen inventera ca 70 områden à 5x5 km och efter höstens arbete kommer man att utvärdera metoden för att se om den behöver justeras.

– Höstens inventering är en "testinventering" eftersom metoden används för första gången och sedan ska utvärderas. Det är bra, säger Andreas Renöfält, skogsekolog vid SCA och engagerad i nyckelbiotopsinventeringen, och fortsätter:

– I de 70 utslumpade områdena har SCA en betydande areal som till stor del redan är inventerad av oss själva. Vi är trygga med att vårt eget resultat är bra och rättvisande, och därför i stor utsträckning kan användas som ett "facit" i testinventeringen.

Erfarna inventerare från SCA

Förutom att SCA är en av markägarna ställer vi även upp med personal.

– Skogsstyrelsen har bett om vår hjälp och därför ställer vi upp med fyra mycket erfarna inventerare som kommer att inventera en del av den slumpvis uttagna arealen som har hamnat på vår mark. Långt ifrån alla inventerare har motsvarande erfarenhet och kompetens. Deras bedömningar kommer sannolikt att väga tungt, vilket känns bra, poängterar Andreas.

När metoden är klar och man är överens om att den fungerar kommer Skogsstyrelsen att bestämma på vilket sätt man ska uppfylla regeringens krav på att ta hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.
– Eftersom nyckelbiotoperna varken är jämt fördelade över landet eller mellan skogsägare är detta något vi följer med stort intresse, säger Andreas.

Skogsstyrelsen kommer att fortsätta med nyckelbiotopsinventeringen till och med 2027.

FAKTA: Nyckelbiotop och inventeringsområden
Skogsstyrelsen definierar en nyckelbiotop som ett skogsområde som från en samlad
bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö har mycket stor betydelse
för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.

Inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige omfattar fjällkommunerna
Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Strömsund,
Krokom, Åre, Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung-Sälen samt delar av Torsby kommun.

Publicerad 2018-09-19