Läget har stabiliserats ytterligare efter perioden med bränder och förhöjd brandrisk. För SCAs del är arbetet i skogen med avverkning, leveranser och markberedning åter i normalläge.

Fortsättningsvis är också bedömningen att råvaruförsörjningen kan säkras till våra industrier. Vissa kortsiktiga anpassningar för både avverkning och leveranser är nödvändiga, men det ser allt bättre ut. Förutom ett stabilare väderläge är också allt fler medarbetare, entreprenörer och maskiner igång efter semesterperioderna.

Drabbade skogsägare kan kontakta vårt journummer på 060-19 30 60
För information som vänder sig till skogsägare, se även Skogsbränder - Viktig information

Publicerad 2018-08-07