Det fortsätter att vara torrt och brandrisken är mycket hög i norra Sverige. Mot helgen väntas svalare väder och minskad brandrisk. Onsdagen den 25 juli hade cirka 600 ha skogsmark brunnit på SCAs marker.

Det är framför allt i Jämtland och Ångermanland som större arealer brunnit, men bränder och brandtillbud har förekommit på alla skogsförvaltningar.

De flesta bränder inom vårt verksamhetsområde är nu under kontroll och har i många fall överlämnats av räddningstjänsten till markägaren för eftersläckning och kontroll. Förra veckan arbetade ungefär 200 SCA-anställda och entreprenörer med släckning och eftersläckning. Nu i mitten av veckan är det mindre än hälften.

Vi fortsätter prioritera brandrisk i allt skogsbruksarbete. Varje trakt bedöms dag för dag. Arbete flyttas från trakter med högre brandrisk till sådana med lägre. Nattarbete, brandvakt och extra brandsläckningsutrustning är andra åtgärder som vidtas.

I nuvarande läge bedömer vi inte att bränderna påverkar råvaruförsörjningen till våra industrier. Det beror på flera saker, att vår egen skog drabbats relativt lindrigt och stabila råvarulager innan bränderna.

För information som vänder sig till skogsägare, se även Skogsbränder - Viktig information

Publicerad 2018-07-26