SCA siktar på att bli helt fossilfri. Ortvikens pappersbruk har tagit ett rejält steg i rätt riktning och redovisar för fjolåret det lägsta utsläppen från fossilt bränsle någonsin.

I samband med BioCoop investerade Ortviken i en ny förbränningsanläggning som gjorde det möjligt att byta ut olja och gasol mot träpulver. 2012 låg Ortvikens utsläpp av koldioxid på 43.000 ton, 2017 var den nere på 17.000 ton.

– Det är de lägsta utsläppen av fossilt koldioxid från olja och gasol någonsin. 2017 släppte vi alltså ut 26.000 ton mindre koldioxid än för fem år sedan. Det motsvarar 283.000 bilfärder i Volvo mellan Sundsvall och Stockholm, berättar Charlotta Lindberg, miljöingenjör på Ortvikens pappersbruk.

Det är framförallt oljeförbrukningen som minskat sen 2012, från 10.000 m3 till 2.000 m3. Gasolen har under motsvarande period minskat med nästan 10 %.

På sikt ska hela SCA vara fossilfritt vilket innebär att vi måste hitta fler alternativ till olja och gasol. Eftersom det stundtals kan vara svårt att få tag i fossilfria bränslen är det en stor utmaning. Under den här stränga vintern som passerat har exempelvis efterfrågan på pellets varit högre än tillgången.

– Men vår ambitionsnivå är hög så vi jobbar hela tiden för att hitta alternativ för att så småningom nå målet att bli helt fossilfria, avslutar Charlotta Lindberg.

Fakta BioCoop

BioCoop är samarbetet mellan Ortviken, Östrand och Sundsvalls energi där vi levererar fjärrvärme till kommunens fjärrvärmenät. På Ortviken byttes oljebrännare ut mot träpulverbrännare (mald pellets) och Östrand byggde om sin värmeåtervinning för att kunna leverera mer värme.

Publicerad 2018-05-24