Klimatförändringar påverkar oss alla och gör att vi snabbt måste ställa om från ett fossil-baserat samhälle till ett bio-baserat. Och vi har bara sett början på vad man kan framställa av fiber från våra växande skogar.

Trailer