"Logistik är något vi ständigt försöker förbättra, att förenkla varje steg i leveransen".