"Vår nya fabrik har unik utrustning för kvalitetsmätning och förutsägbarhet on-line."