"Vårt nya bruk är utrustat med unik utrustning för kvalitetsmätning och förutsägbarhet on-line."