Både PEFC och FSC är viktiga för SCA och för våra kunder, men det speciella med FSC är att det representerar en öppen och rättvis dialog med olika intressenter. Naturskyddsorganisationer, skogsbolag, fackföreningar, urbefolkningar och våra kunder.