Star är vårt CTMP varumärke och vi producerar 95 000 ton per år. Star tillverkas av gran, björk, asp och tall, och består av fem huvudtyper: Star, Star Birch, Star Birch +, Star Aspen, och Star Fluff.

Star är världsledande i bulk och, beroende på våra kunders behov, kan vi skräddarsy kvaliteter med anpassade egenskaper. Vår egenutvecklade HT tekniken ger möjligheter att producera massakvaliteter med flera unika egenskaper. Kvalitet är ett nyckelord och det genomsyrar hela värdekedjan, från valet av lämplig vedråvara till prepareringen av den färdiga massan.

Star massor har ett brett spektrum av tillämpningar speciellt när det finns ett behov av hög bulk, absorption eller böjstyvhet i slutprodukten. Mjukpapper, kartong och högbulkspapper är idag våra viktigaste kundsegment.

Star

Star tillverkas av granved och finns tillgänglig i ett frenessområde från 450-700+ ml CSF och från oblekt till fullt blekta kvaliteter.

Star tillverkas huvudsakligen med vår patenterade HT-teknik och genom att så långt som möjligt skräddarsy kvaliteten utifrån kundens behov, kan ett mycket brett urval av egenskaper erhållas i produkten.

De flesta Starkvaliteter erbjuder en extremt hög bulk, låga spethalter och en hög renhet. Huvudsegmenten för Star är mjukpappers- och kartongtillverkare.

En uppskattad fördel med alla våra flingtorkade Starbalar är att de kan levereras utan baltråd. Metalltråden är då utbytt mot ett vattenlösligt lim som underlättar hanteringen av balar innan upplösning.

Star Fluff

Star Fluff är en specialutvecklad granbaserad fluffmassa, framtagen för att ge hög bulk en hög nätverksstyrka och en utmärkt absorption. Massan lämpar sig speciellt för olika typer av hygienprodukter, men även för ett antal olika specialapplikationer.

Star Fluff tillverkas med vår patenterade HT-teknik och med hjälp av det mjukgjorda ligninet kan fibrerna separeras mycket skonsamt, vilket resulterar i hela fibrer och en hög medelfiberlängd. Finmaterialandelen blir därför mycket låg.

Den höga bulken och nätverksstyrkan i produkten gör att Star Fluff lämpar sig till hygienprodukter såsom barnblöjor, inkontinensprodukter och dambindor.

En uppskattad fördel med alla våra flingtorkade Starbalar är att de kan levereras utan baltråd. Metalltråden är då utbytt mot ett vattenlösligt lim som underlättar hanteringen av balar innan upplösning eller sönderdelning.

Star Birch

Star Birch är en relativt nyutvecklad CTMP hardwoodkvalitet, baserad på svensk björkved. Jämfört med de flesta andra hardwoodkvaliteter, exempelvis CTMP av asp, har Star Birch en betydligt högre bulk vid en specifik dragstyrka.

Star Birch är tillgänglig i ett freenessområde från 400 ml CSF och genom att använda vår patenterade HT-teknologi kan vi tillverka kundanpassade kvaliteter med extrema bulkvärden och freeness­värden upp till 700 ml CSF.

Star Birch passar bra till de flesta applikationer där kraven på bulk, böjstyvhet, absorption, ljushet och formation är höga.

Jämfört med långfibriga CTMP-produkter har Star Birch en bättre formation och även en lägre eftergulning. Star Birch uppskattas framförallt av våra mjukpappers- och boardkunder men passar även för tillverkning av bulkiga finpapper.

En uppskattad fördel med alla våra flingtorkade Starbalar är att de kan levereras utan baltråd. Metalltråden är då utbytt mot ett vattenlösligt lim som underlättar hanteringen av balar innan upplösning.

Star Birch+

Star Birch+ är en vidareutveckling av Star Birch. Utmärkt bulk, bra formation och renhet är utmärkande egenskaper för Star Birch+.

Star Birch+ tillverkas i ett freenessområde från 450 ml CSF och genom att använda vår HT-teknologi kan vi tillverka kundanpassade kvaliteter med extrema bulkvärden.

Genom att använda en specifik andel granfibrer utökas alternativen till kundanpassning av kvaliteten med avseende på dragstyrka, bulk, renhet och fibermorfologi. Fiberklippning av granfibrerna möjliggör kvaliteter med fiberlängdsvärden i paritet med Star Birchkvaliteterna. Star Birch+ används idag inom segmentet för bukiga finpapper, men lämpar sig även för tillverkning av mjukpapper och kartong.

En uppskattad fördel med alla våra flingtorkade Starbalar är att de kan levereras utan baltråd. Metalltråden är då utbytt mot ett vattenlösligt lim som underlättar hanteringen av balar innan upplösning.

Star Aspen

Star Aspen är vår senaste medlem i Star familjen. Star Aspen är framtagen för att passa de krav som våra kunder i träfria papperssegmentet ställer. Utmärkt formation, hög renhet och ljusstyrka kännetecknar Star Aspen.

Star Aspen levereras normalt med en freeness av 400 ml CSF och med en bulknivå väl anpassad till de flesta träfria pappersprodukter. En låg porositet i massan gör också att Star Aspen passar både bestrukna och obestrukna papper med höga krav på tryckbarhet.

En uppskattad fördel med alla våra flingtorkade Starbalar är att de kan levereras utan baltråd. Metalltråden är då utbytt mot ett vattenlösligt lim som underlättar hanteringen av balar innan upplösning.

Kontakter Star

Johan Malker, marknad, SCA Östrand, SCA Forest Products.
Försäljningschef Norden, Storbritannien
Jörgen Bergström, Östrand.
Utvecklingschef, Produktchef, Star (CTMP)