SCA Star är vår kemiska termomekaniska massa, CTMP, och tillverkas av gran, björk, asp och tall och består av fem huvudtyper; SCA Star, SCA Star Birch, SCA Star Birch +, SCA Star Aspen och SCA Star Fluff.

SCA Star är världsledande i bulk och, beroende på våra kunders behov, kan vi skräddarsy kvaliteter med anpassade egenskaper. Vår egenutvecklade HT- teknik ger möjligheter att producera massakvaliteter med flera unika egenskaper. Kvalitet är ett nyckelord och det genomsyrar hela värdekedjan, från valet av lämplig vedråvara till prepareringen av den färdiga massan. Massan levereras flingtorkad. En uppskattad fördel med alla våra flingtorkade balar är att de kan levereras utan baltråd. Metalltråden är då utbytt mot ett vattenlösligt lim som underlättar hanteringen av balar innan upplösning.

SCA Star har ett brett spektrum av tillämpningar speciellt när det finns ett behov av hög bulk, absorption eller böjstyvhet i slutprodukten. Mjukpapper, kartong och högbulkspapper är idag våra viktigaste kundsegment.

Kort om SCA Star:

• Överlägsen bulk

• Utmärkt stabilitet och förutsägbarhet

• Skräddarsydd för olika slutprodukter

Mycket goda bulkegenskaper

Vätskekartong har oftast flera lager där SCA Star använder mittskiktet för att öka bulk och styrka. Eftersom vätska inte får läcka i förpackningen, används sammanbindande kemikalier i alla lager. För att kemikalierna skall fungera korrekt är det av yttersta vikt att Star har hög renhet och innehåller minimalt med harts.

Det finns många olika typer av förpackningskartong, som framställs på olika sätt och innehåller olika typer av massa. SCA Star används främst i falskartong (FBB). Kraven för framställning av falskartong FBB skiljer sig från vätskekartong då kartongen ofta inte kommer i direkt kontakt med det förpackade innehållet. Men styvhet är mycket viktigt samtidigt som bra struktur och tryckbarhet är viktig i det här segmentet.

När man gör förpackningskartong används Stars egenskaper på ett liknande sätt som när man framställer vätskekartong. Styvhet/bulk är den mest viktiga egenskapen, men skillnaden är att struktur och korta fibrer är av yttersta vikt. SCA Star och SCA Star Birch används i dessa produkter.

Utmärkt bulk och absorption

En av de största användningsområdena för SCA Star är mjukpapper. Vad som krävs för att göra mjukpapper beror helt på vad det är för slutprodukt som man vill framställa. Vår raffinerade Star är speciellt utvecklad för olika typer av mjukpapper. Star från gran och björk har visat sig passa bra när man producerar mjukpapper. Star Birch utmärks av egenskaperna hög ljushet och behåller sin vithet över tid jämfört med Star gjord av gran. Den korta fibern i Star Birch ger också bättre yta och mjukhet. Star passar utmärkt till en mängd olika användningsområden. Några områden där hög bulk också är viktigt är t ex filter, isolering och för olika typer av luftreningsprodukter.

Unik miljöprofil

Kombinationen av TCF , FSC® , PEFC™ och låga koldioxidutsläpp, med ett ständigt miljöförbättringsarbete, har gett oss en ledande position bland CTMP tillverkare.

Vi använder energioptimerade raffinörer och tack vare HT-tekniken kan vi sänka energi-förbrukningen ytterligare. Integration med sulfatfabriken ger stora fördelar energimässigt.

Till detta kommer investeringar i logistik med bland annat järnvägsspår och ny kaj, allt för att minska vår belastning på miljön.

KONTAKT
KONTAKT