Celeste är vår huvudprodukt och produktgruppen består av fyra olika produktkvaliteter: Celeste, Celeste Strong, Celeste Tissue och Celeste Filter.

Beroende på våra kunders behov, är kvaliteterna tillverkade med olika ljushetsnivåer, 80, 85 och 90 procent ISO-ljushet. Massan kan levereras både som ark- och flingtorkad. En av fördelarna med den flingtorkade Celeste är att den kan levereras utan balsträng. Balsträngen har då ersatts med ett vattenlösligt lim som underlättar hanteringen av massabalarna innan upplösning.

Celeste känns igen på dess utmärkta malningsegenskaper, låga spethalt, höga renhet samt höga styrka. Tack vare den goda malbarheten kan energiinsatsen i våra kunders processer sänkas och därmed även produktionskostnaden.

Celeste har ett brett användningsområde och lämpar sig väl för tillverkning av de flesta produkter som till exempel mjukpapper, skriv- och tryckpapper, finpapper samt speciella massakvaliteter utifrån våra kunders specifika behov.

 

Jämnhet och körbarhet

Kemiskt behandlad långfiber används främst för att ge styrka till papper, och för att få bättre körbarhet i maskiner och tryckpressar. Andelen långfibrer i tidskrifter varierar, men brukar ligga mellan 0% och 40%. När man framställer tryckpapper är det mycket viktigt att få god tryckbarhet, struktur och ytjämnhet. Celeste är en stark och lättraffinerad massa som ger utmärkt körbarhet i pappersmaskinerna och med sina smidiga fibrer bidrar det till en slutprodukt med mycket bra struktur och ytjämnhet.

 

Celeste Tissue

Celeste Tissue är framtaget speciellt för mjukpapper, och är mycket uppskattat av våra kunder för sina utmärkta egenskaper; hög dragstyrka, jämn kvalitet, låg spethalt, och mycket bra malbarhet.

 

Celeste Strong

Celeste Strong har hög bulk, långa fibrer, hög rivstyrka och mycket högre tålighet än grundversionen av Celeste. Den unika kombinationen av långa fibrer och hög bulk har gjort att Celeste Strong används inom områden där dessa egenskaper är avgörande.

 

Celeste Filter

Celeste Filter är vår senaste utvecklade kvalitet och kännetecknas av hög porositet, särskilt vid låg malning. Produkten har visat sig fungera bra för en mängd olika filterprodukter. I kombination med stark miljöprofil det har varit mycket uppskattat av våra kunder.

 

Unik miljöprofil

Kombinationen av TCF , FSC® , PEFC™ och låga koldioxidutsläpp, med ett ständigt miljöförbättringsarbete, har gett oss en ledande position bland sulfatmassabruk med minst miljöpåverkan.

Vår massa kännetecknas av en unik miljöprofil. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår påverkan på miljön och att hushålla med våra resurser genom att utveckla och förbättra produktionsprocessen.

I vår ständiga strävan att minimera fabrikens påverkan på den yttre miljön har vi gjort omfattande investeringar som innebär betydande miljöförbättringar. En sodapanna och turbin som ger minskade luftutsläpp och gör oss självförsörjande av grön el samt en biologiskt reningsanläggning som minskar utsläpp till vatten. Ett av de senaste miljöprojekteten som förverkligats var Bioloop projektet som inkluderar världens första trä-pulvereldade mesaugn. SCA Östrands nya mesaugn ger en årlig minskning av bränsleoljeförbrukning på mer än 17 000 kubikmeter. Det i sin tur ger en minskning av fossila koldioxidutsläpp. Vi har nu byggt ett toppmodernt bruk, som kommer att bli världsledande när det gäller energi och resurseffektivitet. Med extremt låg miljöpåverkan och vi sänker nu vårt redan låga kolspår med ytterliggare 50 procent.

Till detta kommer investeringar i logistik med bland annat järnvägsspår och ny kaj, allt för att minska vår belastning på miljön.

KONTAKT
KONTAKT