Cirrus är ett samlingsnamn för alla gröna produkter som återvinns från vår massaproduktion.


Vi producerar tallolja, cirka 17 000 ton/år, som är olika trä-ämnen som utvinns ur svartluten. Ämnet kommer från hartser och är en förnyelsebar råvara för diesel.

En annan grön produkt är terpentin, ca 700 ton / år. Terpentin erhålles genom sulfatprocessen från produktion av kemisk massa. De eteriska oljorna, som finns naturligt i trä, kan bestå av en mängd av olika kemiska föreningar och kan användas vid framställning av parfymer och andra kosmetiska produkter. Eteriska oljor förekommer också som aromämne i livsmedel som likörer, läsk, bakverk och godis.

SCA Östrand har ett energisamarbete med E.ON när det gäller värmeförsörjning från Östrands massafabrik. Avtalet innebär att SCA kommer att leverera cirka 90 GWh värme på årsbasis till E.ONs fjärrvärmenät i Timrå. Samma mängd kommer att levereras till Sundsvall.

Bruket är mer än självförsörjande på el. Varje år producerar vi också cirka 460 GWh grön el.

En annan hörnsten i Cirrus produkter är grön fjärrvärme. Investeringen i en ny sodapanna för några år sedan har ökat elproduktionen med 220 GWh, vilket motsvarar den årliga värmeförbrukningen av 8.800 småhus.

Kontakt Cirrus

Åke Westberg, Östrand.
Chef för affärsområde massa