Under perioden 25 september - 5 oktober utförs underhållsarbete på Östrandsfabriken.

Vid nerkörning och igångkörning av fabriken kan störningar i form av buller och lukt förekomma i närområdet.

Vi ber om överseende för det eventuella obehag som detta kan medföra för närboende.

Vid frågor kontakta Catrin Forsberg, Fabrikschef Östrands massafabrik.

SCA MASSA
Östrands massafabrik

Kontakt
Catrin Forsberg
Telefon: 060-16 40 07
E-post: catrin.forsberg@sca.com

Publicerad 2022-09-21