Mellan 29 september och 12 oktober sker underhållsstopp på Östrands massafabrik.

Under stoppet kommer tekniker och specialister till Östrandsfabriken för att genomföra åtgärder som bara kan ske när fabriken står stilla. Vi har lagt ned omsorgsfull planering för att undvika risk för smittspridning när nu tekniker för andra orter kommer till fabriken. Vi har bland annat ställt i ordning särskilda utrymmen för tillresande personal och inrättat zoner på fabriksområdet för att kunna upprätthålla distansering.

Vi har även haft dialog med de deltagande företagen om boende, resor till arbetet och aktiviteter på fritiden, allt i syfte att minimera smittrisken.

Stoppet kommer innebära ökad trafik i området och vid nerkörning och uppstart kan lukt och buller förekomma. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter i samband med detta.

Vid frågor kontakta Produktionschef Johan Birve, 060-16 40 02 eller Underhållschef Rickard Johansson, 060-16 41 40.

 

 

Publicerad 2020-09-24