På fredag 18 september kl 07-15 sker de årliga säkerhetstesterna av säkerhetsventilerna.

Testerna sker under några sekunder och kan ge upphov till höga ljudnivåer.
Vi beklagar det eventuella obehag detta kan medföra.

Vid frågor kontakta Produktionschef Johan Birve, telefon 060-16 40 02.

Publicerad 2020-09-14