Under natten mot fredag behöver vi frisläppa ånga vid uppstarten av fabriken. Detta kan medföra höga ljudnivåer under några timmar.

Vi ber om ursäkt för det eventuella obehag som detta kan medföra för närboende.

Vid frågor kontakta Fabrikschef Kristina Enander, tfn 060-19 44 54.

Publicerad 2020-07-09