Ett oplanerat stopp på turbinen under onsdag förmiddag medförde utsläpp av ånga över tak. Ångutsläppet ledde till bullerstörningar i närområdet. Turbinen var åter i drift vid femtiden. Vi beklagar det oljud som turbinstoppet medförde för våra närboende.

Publicerad 2020-06-25