Under perioden 7-24 oktober utförs underhållsarbete på Östrandsfabriken.

Måndag 7 oktober och tisdag 8 oktober utförs prov av säkerhetssystemet vilket kan medföra höga ljudnivåer.

Vid nerkörning och igångkörning av fabriken kan störningar i form av buller och lukt förekomma i närområdet.

Vi ber om överseende för det eventuella obehag som detta kan medföra för närboende.

Vid frågor kontakta Kristina Enander, Fabrikschef SCA Massa.

Kontakt

Kristina Enander
Affärsområdeschef Massa
Telefon: 060-19 44 54

kristina.enander@sca.com

Publicerad 2019-10-03