Under vecka 37 utförs underhållsarbete på mesaugnen på Östrandsfabriken. Detta kan innebära att det uppstår luktstörningar under denna period.

Vi ber om överseende för det eventuella obehag som detta kan medföra för närboende.

Vid frågor kontakta Kristina Enander, Fabrikschef/Affärsområdeschef Massa.

Telefon: 060-19 44 54

E-post: kristina.enander@sca.com

Publicerad 2019-09-10