Den 29 juni genomfördes ett oplanerat produktionsstopp på Östrands massafabrik, vilket medförde viss luktstörning.

Under lördagen 29 juni stoppades produktionen oplanerat och de illaluktande gaserna fick ledas till  facklan för förbränning. Normalt förbränns de i mesaugnen eller sodapanna, men vid processtörningar leds gaserna till facklan. Vid oplanerade stopp sker utluftning av dessa gaser under ca en minut, det är den tid det tar för facklan att komma upp i temperatur.

Gaserna är obehagliga men inte farliga.

Vi beklagar det obehag luktstörningen inneburit.

Produktionen planeras komma igång under tisdagen.

Kontaktuppgifter:

Fabrikschef Kristina Enander, 060-19 54 44.

Publicerad 2019-07-01