Luktstörningarna från Östrand de senaste dagarna har kommit från ofrivilliga utsläpp av så kallad råmetanol. Metanol är en biprodukt från sulfatprocessen. Den kondenseras ner från gasform till vätskeform i indunstningen. Metanolen är ett förnybart biobränsle som sedan eldas i mesaugnen för att ersätta olja. Vid kondenseringen av metanolen så följer även ett antal olika illaluktande svavelföreningar med metanolen, då de har lägre kokpunkt än metanol. Att elda metanolen i mesaugnen leder till att man reducerar dessa svavelföreningar och gör dem luktfria. Kondenseringen och transporten till mesaugnen är de delar som fallerat i veckan.

Den främsta källan till lukten är en blandning av svavelföreningar, den mest framträdande är den lukt som kan beskrivas som surströmming blandat med kattpiss. Detta ämne förekommer naturligt, bland annat när kött ruttnar och i dålig andedräkt. Människan har utvecklat en naturlig aversion mot denna lukt för att skydda oss mot att äta dåligt kött och vi känner lukten tydligt även i extremt små koncentrationer. Andra svavelämnen som förekommer i blandningen har lukt liknande gammal vitlök och andedräkten man får efter att ha ätit vitlök. I blandningen finns även det svavelämne som uppkommer när man värmer kål, och ger varm kål dess distinkta doft.

Metanolen i sig är inte giftig så länge man inte dricker den. Den är biologiskt lättnedbrytbar och används ofta för att förbättra reningskapaciteten i kommunala avloppsvattenreningar.

Svavelväte är en del av gaserna som släpps ut. Halterna av denna gas mäts kontinuerligt inne i processlokalerna på Östrand, för att skydda personalen. Halterna utomhus är så låga att de ej är detekterbara för mätarna, men lukten kan ändå kännas.

Vi kan tyvärr inte garantera att det inte luktar närmaste veckan. Systemet är nu åtgärdat och under uppstart men störningarna har inneburit att vi nu är i en situation där enda sättet är att köra fabriken ostört 1-2 dagar för att komma ur.

Vi beklagar luktstörningarna och ber om tålamod under denna tid.

Åke Westberg, fabrikschef

Publicerad 2017-12-14