Planerat underhåll mellan kl 07-16 på Östrands massafabrik

Under tisdag (15/8) kommer ett planerat underhållsarbete mellan kl 07 och 16 att ske på torkmaskinen.

Risk föreligger för eventuell bullerstörning vid friblåsning av ångöverskott.

Vi beklagar eventuella störningar.

Vid frågor kontakta produktionschef Johan Birve telnr: 060- 16 40 02.

Publicerad 2017-08-14