SCA arbetar på många sätt för att minimera sin klimatpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med energieffektivitet och att minska klimatpåverkan från våra produkter.

Klimat och Energi

Vi satsar på produktion av förnybar energi som biobränslen och vindkraft. Dessutom nettoabsorberar våra skogar 4,1 miljoner ton koldioxid.

MÅL
Vi ska minska koldioxid utsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår.

Vi ska trefaldiga produktionen av biobränsle från våra skogar till år 2020, med 2010 som referensår. Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmark till 5 TWh till år 2020.

UTFALL 2016
Vid utgången av 2016 hade koldioxidutsläppen, i relation till produktionsnivån, minskat med 18,4 procent.

SCAs produktion av biobränslen från egna skogar uppgick till 740 GWh.
Vindkraftsproduktionen på egen mark uppgick till 2,3 TWh.

Fördubbling av grön el på Östrand
Utbyggnaden Östrand innebär att SCA kommer att leverera produkter med kvalitet och miljöprestanda i världsklass. Dessutom kommer vi att kunna erbjuda massa som är blekt med de nyaste teknikerna (ECF och TCF) producerad med råvara från ansvarsfullt skogsbruk. Fabriken kommer också att utrustas med den senaste tekniken för att öka energieffektiviteten och minimera utsläppen till luft och vatten.

Slutligen så kommer Östrandsfabriken att mer än fördubbla sina leveranser av grön el och fjärrvärmet upp emot 1,2 TWh el per år, vilket räcker till att förse omkring 240 000 hushåll med el.

Publicerad 2017-05-16